In memoriam .. Janny Flokstra

Vrijdag 28 Oktoberjanny bereikte ons het bericht dat toch nog onverwacht  Janny Flokstra is overleden.

Op vrijdag 21 oktober was Janny nog op de repetitie van de harmonie aanwezig. Ze heeft hiervan genoten. Toen ze thuis was, was ze wel heel moe, maar jullie hadden mooi gespeeld.

Janny speelde pauken, kleine trom en overig slagwerk in het orkest. Ook is ze jaren instructrice geweest van de drumband van BOM Zweeloo. Ook bij onze vereniging heeft ze wel met het stokje gezwaaid voor de drumband, toen we even zonder instructeur zaten.

Ook in het bestuur was Janny zeer actief.  Als secretaresse had ze de zaken altijd goed voor elkaar. Ook voelde ze zich nauw betrokken bij de leerlingen, die les hadden op de muziekschool.  De absentie werd ook door Janny bijgehouden. Als je eens te vaak had afgezegd voor de repetitie of een actie, dan kreeg je dat wel even te horen. Janny had ook oog voor het lief en leed wat speelt in de vereniging. Een kaartje, een belletje of even een luisterend oor voor degenen die heugelijke gebeurtenissen beleefden, maar ook die even uit de running waren door ziekte of sterfgeval.

Janny was een op en top muzikant. Ze genoot dan ook van de repetities en optredens. Als slagwerker was je bij concoursen vaak even gescheiden van het orkest. Je zat dan in een andere ruimte dan de blazers, om al je instrumenten uit te stallen. Als alles dan weer uit de wagen was hadden we het er altijd over waarom we nog niet overgestapt waren op een klein blaasinstrument. Maar die overstap is gelukkig nooit gemaakt.  Soms moest je veel en snel schakelen achter de pauken. Je was dan altijd blij dat je die passage weer gehaald had, zonder dat de dirigent weer afsloeg.

We moeten Cor ook niet vergeten. Hij stond altijd voor de vereniging  klaar. Als bhv-er, deurpost bij het jaarlijks concert en de rommelmarkt. En als we iets speciaals nodig hadden, dan zei Janny:  “Och ik zal Cor wel even vragen, misschien dat er in het ziekenhuis nog wat is wat niet gebruikt wordt”.

We missen in Janny een trouw en actief lid en in het bestuur een gedreven kracht.

Ondanks haar ziekte bleef ze tot het laatst betrokken bij de vereniging. Ze bleef positief. Ze heeft ons gevraagd om te spelen op haar uitvaart. Uiteraard geven wij hier als laatste eerbetoon gehoor aan.

Bedankt Janny voor al het werk wat je voor de vereniging hebt gedaan.

Rust zacht.

Bestuur muziekvereniging Crescendo Sleen