Harmonie

De harmonie van Crescendo bestaat uit ongeveer 30 personen. Het orkest staat onder leiding dirigent Wilfred Grootenhuis.

Het orkest verzorgt een aantal concerten over het jaar verspreid. De leeftijd van de leden varieert van jong tot oud. Het repertoire is hier dan ook op aangepast. Alle stijlen worden door het orkest ten gehore gebracht. Deze stukken worden gekozen door een muziekcommissie zodat elke stijl aan bod komt. Met enige regelmaat gaat de harmonie op KNMO concours. Het orkest komt uit in de 3e divisie. In 2013 heeft de harmonie weer deelgenomen aan een KNMO concours, zij haalden hier een 1e prijs !

De harmonie kan altijd nieuwe muzikanten gebruiken. Alle instrumenten zijn van harte welkom !
Wel verwachten we van nieuwe muzikanten dat ze op B niveau musiceren.

Kom eens luisteren op de repetitie van de Harmonie op vrijdagavond van 19.30-21.45 in de Brink te Sleen.